اولین نمایشگاه تخصصی حراست، امنیت و فناوری اطلاعات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

این نمایشگاه برای اولین بار با هدف تقویت و به‌روزرسانی سیستم‌های حراست و امنیت صنعت نفت و گاز بر پایه فناوری‌های دانش بنیان، ارتقای سطح علمی و تلاش برای بومی‌سازی تجهیزات و فناوری‌ها ، حمایت از نوآوری‌ها و توسعه فرهنگ خود ایمنی برگزار شد.

©HOOPAD Cloud Soloutions - 2021