خدمات Storage Networking

Storage Networking، روشی برای اتصال دستگاه‌های ذخیره سازی و اتصال آن‌ها به سایر شبکه‌ها است. شبکه‌های ذخیره سازی، یک مخزن متمرکز برای داده‌های دیجیتال فراهم می‌کنند و آن‌ها از اتصالات سریع برای عملکردی سریع بهره می‌برند.

عبارت “Storage Networking” معمولاً در ارتباط با (SAN) استفاده می‌شود. یک SAN چندین دستگاه ذخیره سازی را به یکدیگر متصل می‌کند و فضای ذخیره سازی سطح بلوک را فراهم می‌کند که توسط سرورها قابل دسترسی است. بنابراین می‌توان گفت که Storage Networking، فرآیندی است که دستگاه‌های ذخیره ساز خارجی را به هم و به شبکه متصل می‌کند.

شبکه ذخیره سازی، امکان به اشتراک گذاشتن یک یا چند منبع ذخیره سازی در شبکه و در یک محیط IT را فراهم می‌کند. جایی که می‌توان از یک سرور ذخیره سازی واحد برای تأمین ظرفیت ذخیره سازی همزمان به چندین کاربر استفاده کرد.

این سیستم دسترسی مقیاس پذیری از ظرفیت ذخیره سازی به رایانه‌ها، سرورها و سایر دستگاه‌های نهایی در یک شبکه مشترک را فراهم می‌کند.

دستگاه ذخیره سازی متصل به شبکه می‌تواند یک سرور ذخیره سازی ساده با چندین دیسک یا یک مجموعه گسترده از array‌های ذخیره سازی اضافی باشد. بسته به قابلیت رسانه ذخیره سازی، آن‌ها می‌توانند هزاران کاربر را در اختیار شما قرار داده و query‌های ذخیره و بازیابی داده‌ها را از طریق شبکه ارائه دهند.

Storage-networking

SAN، NAS، کانال فیبر از طریق اترنت (FCoE) و array اضافی بر روی دیسک‌های مستقل (RAID)، برخی از انواع شبکه ذخیره سازی است.