وبینار تخصصی VMware vSphere 7.0 رایگان

امن افزار هوپاد برگزار می کند

  • معرفی و بررسی ویژگی های جدید در VMware vSphere 7.0
  • معرفی و بررسی ویژگی های جدید VSAN 7.0
  • بررسی موارد امنیتی جدید در VMware vSphere 7.0
  • تاریخ و ساعت


    سه شنبه ۹ ادیبهشت ۱۳۹۹

    ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

عضویت در وبینار

4 + 2 = ?

©HOOPAD Cloud Soloutions - 2021