vmware

اجزای VMware

Computer manager

Computer manager برنامه‌ای است که منابعی مانند میزبان و ماشین مجازی را مدیریت می‌کند. یک مثال از آن vCenter Server  است.

Control panel

کامپیوترها حالت زمان و اجرا را بر اساس پیکربندی صفحه مدیریت می‌کنند.  Control plane اطلاعات توپولوژی را که عناصر data plane گزارش می‌دهد و سپس آن را پخش می‌کند مدیریت کرده و پیکربندی بدون حالت را به موتورهای حمل و نقل هدایت می‌کند.

Data plane

حمل و نقل و تغییر حالت بسته‌ها را بر اساس جداولی جمع می‌کند که controle plane آن را انجام می‌دهدdata plane اطلاعات توپولوژی را به control plane گزارش می‌دهد و آمار سطح بسته را حفظ می‌کند.

External Network

یک شبکۀ فیزیکی یا VLAN را NSX-T Data Center  مدیریت نمی‌کند. می‌توانید شبکۀ logical (منطقی) یا شبکه overlay  خود را از طریق روتر Tier-0 یا NSX Edge  به یک شبکۀ خارجی مرتبط کنید.

Logical Port Egress

ترافیک شبکۀ خروجی بیرون از VM یا شبکۀ logical را خروجی می‌نامند؛ زیرا ترافیک از شبکۀ مجازی خارج و به مرکز داده وارد می‌شود.

Logical Port Ingress

به ترافیک ورودی شبکه که از مرکز داده خارج و وارد  VMمی‌شود، ترافیک ورودی می‌گویند.

Logical Router

نهاد مسیریابیNSX-T Data Center  که ارتباط بین شبکه‌های مختلف L2 را فراهم می‌کند. پیکربندی یک روتر منطقی از طریق NSX Manager یک روتر منطقی را برای هر هایپروایزر ایجاد می‌کند.

Logical Router Port

Logical Router Port که می‌توانید پورت یک سوئیچ logical یا یک پورت uplink به آن را به یک شبکۀ فیزیکی متصل کنید.

Logical Switch Port

نقطۀ اتصال سوئیچ logical برای ایجاد اتصال به یک رابط شبکۀ ماشین مجازی یا یک رابط logical router. گزارش logical switch port از مشخصات سوئیچینگ، حالت پورت و وضعیت پیوند استفاده می‌کند.

Management Plane

نقطۀ ورود API به سیستم را فراهم می‌کند، پیکربندی کاربر را ادامه می‌دهد، درخواست‌های کاربر را کنترل می‌کند و وظایف عملیاتی را در همۀ گره‌های مدیریتی، کنترل و صفحه داده در سیستم انجام می‌دهد. صفحۀ مدیریت همچنین وظیفه سؤال، تغییر و تداوم پیکربندی کاربر را دارد.

NSX Edge Cluster

مجموعه‌ای از لوازم گره NSX Edge است که تنظیمات یکسانی دارند و در صورت خرابی یکی از گره‌های NSX Edge، دسترسی بالایی را فراهم می‌کنند.

 

 

NSX Edge Node

Edge Node  لوازم خدماتی با ظرفیت انبوه، مختص اجرای سرویس‌های شبکه هستند که نمی‌توانند بین نظارت‌کنندگان توزیع شوند.

 NSX Managed Virtual Distributed Switchیا KVM Open vSwitch

NSX Managed Virtual Distributed Switch (N-VDS) قبلاً به عنوان میزبان شناخته می‌شد یا OVS  که برایNSX Edge  مشترک و زنجیرۀ محاسبه استفاده می‌شود. N-VDS برای پیکربندی ترافیک هم‌پوشانی مورد نیاز است.

N-VDS  دو حالت دارد: پایگاه داده استاندارد و پیشرفته. N-VDS مسیر دادۀ پیشرفته قابلیت عملکرد برای پشتیبانی از بارهای NFV مجازی‌سازی توابع شبکه را دارد.

NSX Manager

گرهی که میزبان سرویس‌های API، صفحۀ مدیریت و سرویس‌های نمایندگی است. NSX Manager وسیله‌ای است که در بسته نصب NSX-T Data Center وجود دارد. می‌توانید دستگاه را در نقش NSX Manager یا nsx-cloud-service-manager  مستقر کنید. در حال حاضر، این دستگاه هم‌زمان فقط از یک نقش پشتیبانی می‌کند.

NSX Manager Cluster

مجموعه‌ای از NSX Manager که می‌تواند قابلیت دسترسی بالایی را فراهم کند.

Open vSwitch (OVS)

Open source software که به عنوان یک سوئیچ مجازی در XenServer، Xen، KVM و سایر نظارت‌کنندگان مبتنی بر Linux عمل می‌کند.

Opaque Network

Opaque Network شبکه‌ای است که یک نهاد جداگانه خارج از vSphere آن را ایجاد و مدیریت می‌کند. به عنوان مثال، شبکه‌های logical که از طریق NSX-T Data Center ایجاد و مدیریت می‌شوند، در vCenter Server به عنوان opaque network از نوع nsx.LogicalSwitch ظاهر می‌شوند. شما می‌توانید یک opaque network را به عنوان پشتیبان آداپتور شبکه VM انتخاب کنید. برای مدیریت یک opaque network، از ابزارهای مدیریتی مرتبط با opaque network مانند NSX Manager یا NSX-T Data Center API  ابزارهای مدیریت استفاده کنید.

Overlay Logical Network

شبکۀ logical با استفاده از تونل ‌لایۀ ۲ در لایۀ ۳ اجرا می‌شود؛ به طوری که توپولوژی مشاهده شده از طریق ماشین مجازی از شبکۀ فیزیکی جدا می‌شود.

Physical Interface (Pnic)

شبکه Interface در یک سرور فیزیکی قرار دارد که یک هایپروایزر روی آن نصب شده است.

Segment

قبلاً به عنوان سوئیچ logical شناخته می‌شد. این موجودی است که سوئیچینگ لایۀ ۲ مجازی رابط‌های VM و رابط‌های Gateway را فراهم می‌کند. یک بخش معادل منطقی سوئیچ لایۀ ۲ فیزیکی را به مدیران شبکه مستأجر می‌دهد، به آن‌ها امکان می‌دهد مجموعه‌ای از ماشین‌های مجازی را به یک دامنۀ پخش مشترک متصل کنند. یک بخش یک موجود منطقی مستقل از زیرساخت هایپروایزر فیزیکی است و بسیاری از هایپروایزرها را دربر می‌گیرد و بدون در نظر گرفتن مکان فیزیکی ماشین‌های مجازی را به یکدیگر متصل می‌کند.

در یک ابر چند مستأجر، بسیاری از segments ممکن است در همان سخت‌افزار هایپروایزر در کنار هم وجود داشته باشند، هر بخش لایۀ ۲ از قسمت‌‌های دیگر جدا شده باشد. بخش‌ها را می‌توان با استفاده از دروازه به هم متصل کرد، که می‌تواند اتصال به شبکۀ فیزیکی خارجی را فراهم کند.

Tier-0 Logical Router

یکTier-0 Logical Router  اتصال شمال به جنوب را فراهم می‌کند و به روترهای فیزیکی متصل می‌شود. می‌توان آن را به عنوان یک cluster فعال یا فعال در حالت آماده به کار پیکربندی کرد. دروازه Tier-0 با روترهای فیزیکی BGP  و peer را اجرا می‌کند. در حالت آماده به کار فعال، درگاه همچنین می‌تواند خدمات بی‌نظیری را ارائه دهد.

Tier-1 Logical Router

یک Tier-1 Logical Router برای اتصال شمالی به شبکه‌های فرعی به یک روتر Tier-0 Logical متصل می‌شود. برای اتصال جنوبی به شبکه‌های فرعی خود به یک یا چند شبکۀ overlay متصل می‌شود. یک روتر Tier-1 Logical می‌تواند به عنوان یک cluster آماده به کار فعال پیکربندی شود.

Transport Zone

مجموعه‌ای از گره‌های حمل و نقل که حداکثر دامنه را برای سوئیچ‌های logical تعریف می‌کند. یک منطقه حمل و نقل نمایانگر مجموعه‌ای از‌ هایپروایزرهای تهیه شده به همین ترتیب و سوئیچ‌های منطقی است که ماشین‌های مجازی را در آن ‌هایپرسیون متصل می‌کند. همچنین با موارد ثبت شدۀ NSX-T Data Center Management plane و NSX-T Data Center modules نصب شده است. برای اینکه یک میزبان هایپروایزر یا NSX Edge بخشی از پوشش NSX-T Data Center باشد، باید به منطقۀ انتقال مرکز داده NSX-T اضافه شود.

Transport Node

یک گره اصلی به عنوان گره حمل و نقل آماده می‌شود تا بتواند در شبکه VLAN NSX-T Data Center یا NSX-T Data Center شرکت کند. برای یک میزبانKVM، می‌توانید N-VDS را از قبل پیکربندی کنید یا می‌توانید از NSX Manager  بخواهید پیکربندی را انجام دهد. برای یک میزبان ESXi، NSX Manager همیشه N-VDS را پیکربندی می‌کند.

Uplink Profile

خط‌مشی‌هایی را برای پیوندها از میزبان‌های هایپروایزر به سوئیچ‌های منطقی NSX-T Data Center  یا از گره‌های NSX Edge  به سوئیچ‌های سطح بالا تعریف می‌کند. تنظیمات تعریف شده از طرف پروفایل‌های اتصال لینک ممکن است سیاست‌های تیمی، پیوندهای فعال / آماده به کار را شامل شود، شناسۀ VLAN شامل حمل و نقل و تنظیم MTU  باشد. VLAN حمل و نقل تنظیم شده در برچسب‌های پروفایل uplink فقط ترافیک را پوشش می‌دهد و شناسه VLAN از جانب نقطۀ انتهایی TEP استفاده می‌شود.

VM Interface (vNIC)

شبکه Interface روی یک ماشین مجازی که امکان اتصال بین سیستم‌عامل مهمان مجازی و سوئیچ توزیع شده استاندارد vSwitch  یا vSphere را فراهم می‌کند. vNIC را می‌توان به یک درگاه منطقی متصل کرد. می‌توانید vNIC را بر اساس شناسۀ منحصربه‌فرد (UUID) آن شناسایی کنید.

Virtual Tunnel Endpoint

هر ‌هایپروایزر Vpointual Tunnel Endpoint (VTEP) دارد که وظیفه کپسول‌سازی ترافیک VM درون هدر VLAN و هدایت بسته به VTEP مقصد را برای پردازش بیشتر بر عهده بگیرد. برای دسترسی به شبکۀ فیزیکی می‌توان ترافیک را به میزبان دیگری یا دروازۀ NSX Edge  به VTEP دیگر هدایت کرد.

درباره‌ی Bloger

پست‌های مرتبط

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *